• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Sinds 2009 heb ik advies uitgebracht bij verschillende projecten onder andere bij exposities, publicaties, programmering, erfgoedprojecten en documentaires. Het waren grote en kleine adviezen. Zo heb ik eind 2019 feedback gegeven op 2019 op de content met betrekking tot de Indische onderderdelen van de tentoonstelling De oorlog die bleef van het Nationaal Archief en in 2020 advies als lid van klankbordgroep voor de nieuwe tentoonstelling over het Indische Verzet voor het Verzetsmuseum Amsterdam. Hieronder volgt een aantal andere voorbeelden van adviezen. 

 

 

 

 

 

Bron Photo: KITLV - 37421 - Demmeni, J. - Tulp, De - Haarlem - The Ombilin coal mines in Sawahlunto - 1911. Created: 1 January 1911

Advies bij het aanvullend onderzoek voor UNESCO nominatiedossier Sawahlunto, Indonesië

Als onderdeel van dit onderzoek (zie onderzoek) dat ik in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heb uitgevoerd, heb ik in een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de wijze waarop er duurzame maatschappelijke projecten kunnen worden ontwikkeld als Sawahlunto Werelderfgoed zou worden. Deze opdracht sloot naadloos aan bij mijn opleiding als Wagenings ruraal socioloog, waarin ik mij heb beziggehouden met plattelandsontwikkeling vanuit de 'grass roots approach', vanuit de lokale bevolking zelf.

Naar Holland. Repatriëring, Migratie of Vlucht I

In deze tentoonstelling van de Tong Tong Fair uit 2016 staat de repatriëring van Indische Nederlanders naar Nederland centraal.

Bij deze tentoonstelling van de Tong Tong Fair ben ik in een laat stadium nog betrokken voor tekst-redactie en advies. Het was een interessante (en leuke!) uitdaging.

Over zee. Met de boot naar een nieuw thuis.

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum heb in 2016 advies gegeven bij deze tentoonstelling, die onder coördinatie van Ardjuna Candotti tot stand is gekomen.  Tevens heb ik advies gegeven en (beeld)onderzoek gedaan voor de film Holland aan de Horizon. Herinneringen aan de overtocht. Deze film maakte deel uit van de tentoonstelling.  

De Indische katern van Code-R van de Anne Frankstichting.

Code-R is een I-pad applicatie voor jongeren over oorlog en herdenken. Voor deze applicatie is het Indische familieverhaal van Esmée te Velde samengesteld. Code-R is niet langer bescihkbaar.

Erfgoedreis Indonesië 12 -25 november 2011

Van 12 tot en met 25 november 2011 adviseur bij de Erfgoedreis Indonesië voor het bestuur en de directeur van het Indisch Herinneringscentrum. Tijdens de reis werden verschillende oorlogs- en herinneringsplekken bezocht op Java en kon ik achtergrondinformatie geven. Het doel was inspiratie op te doen voor nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden

Er werd inspiratie opgedaan voor nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. 

De Indische school, Tong Tong Fair

Mijn eerste opdracht als adviseur was afkomstig van de Tong Tong Fair. Ik moest als adviseur ondersteuning geven aan het programma van de Indische School op de Tong Tong Fair in 2009 en 2010.

De Indische School is een educatief programma rond de (culturele) geschiedenis en (post) koloniale geschiedschrijving. Informatie: De Indische School.