• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ik ben gespecialiseerd in Indisch immaterieel erfgoed en ben deskundig op het gebied van (post)koloniale, sociaaleconomische en techniekgeschiedenis. Tevens ben ik verbonden aan het Nationaal Archief als extern onderzoeker voor het uitvoeren van betaald archiefonderzoek in opdracht van derden. Verschillende onderzoeken hebben geleid tot publicaties. Omdat aan veel publicaties ook wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, worden ook de publicaties hier vermeld.

Onderzoeken en publicaties:

 

 

 

 

 

 

Greahan Estate, Oostkust van Sumatra. Bron: Nationaal Archief, Collectie Del Maatschappij

Graehan Estate, Sumatra's Oostkust. Bron: Nationaal Archief Deli Maatschappij

Loopbaan in Nederlands-Indië van de Duitse arts Eugen Rudel.

In opdracht van de conservator het Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe heb ik een kort onderzoek verricht naar de Duitse arts Eugen Rudel over zijn werkzame periode in Nederlands-Indië. Het was onbekend wanneer hij hier precies verbleef en wat zijn werkzaamheden waren. De officiële archieven leverden weinig op, op een kort ambtenarenstamboek na.

Na een onderzoek in secundair bronnenmateriaal kon ik zijn loopbaan in Nederlands-Indië in grote lijnen reconstrueren. In het laatste decennium van de negentiende eeuw en de eerste decennium van de twintigste voerde hij als arts, naast zijn artsenpraktijk, wetenschappelijk onderzoek uit op menselijke resten. Hij heeft menselijke resten uit onder andere Java, Sumatra en Borneo opgestuurd naar verschillende musea in Duitsland. Aan de hand van het bronnenonderzoek kon dit gerelateerd worden aan zijn standplaatsen, zoals bijvoorbeeld bij de Graehan koffieplantage, waar hij als arts van het Serdangs Dokters Fonds verantwoordelijk was voor het ziekenhuis. Er was echter geen documentatie over zijn werkzaamheden.

Het was een interessant onderzoek naar een voor mij onbekend onderwerp.

Afgerond oktober 2020

Cover van de 'De geest overwint. 75 jaar bevrijding'

Afgelopen oktober 2020 is het lustrumboek 'De geest overwint. 75 jaar 15 augustus' gepubliceerd van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus onder redactie van John Sijmonsbergen. uitgekomen. Ik heb de teksten geschreven voor het onderdeel 'Oorlog in Beeld'.  Wil je zien hoe het boek eruit ziet? Ga dan naar de site van LM publishers of bestel het lustrumboek in de winkel van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

 

Bron Photo: KITLV - 37421 - Demmeni, J. - Tulp, De - Haarlem - The Ombilin coal mines in Sawahlunto - 1911. Created: 1 January 1911

Aanvullend onderzoek voor UNESCO nominatiedossier Sawahlunto, Indonesië

In 2017 heb ik een onderzoek verricht naar de verspreiding van technologie van West Sumatra naar Zuid-Afrika in opdracht van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In 2019 werd ik opnieuw benaderd om aanvullend onderzoek te verrichten voor het UNESCO nominatie-dossier: Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. De vraag voor deze aanvullende informatie was afkomstig uit de Office of Cultural Heritage Remains and Museums. De aanvullende informatie had betrekking op twee thema's : het samensmelten van lokale en Europese kennis met betrekking tot de technologie, en de sociale geschiedenis van de 'mining system and the company town'. 

Hierover heb ik een rapport geschreven in februari 2019 voor het nominatiedossier. Sinds juli 2019 staat het mijnencomplex op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.   

 

Cover Vlaams-Nederlands tijdschrift voor Industriecultuur

Cover Vlaams-Nederlands tijdschrift voor Industriecultuur

Voor het Themanummer Suiker van Erfgoed van Industrie en Techniek, het Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur heb ik een artikel geschreven over de relatie tussen de Europese bietsuikerindustrie en de rietsuikerindustrie op Java:

De bietsuikerindustrie: concurrent én inspirator van de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw, in: Erfgoed Industrie en Techniek, 2019 29ste jaargang, nummer 3+4 pp. 17 t/m 25

(H)erken meer stemmen in het historische verhaal. Bij het thema 'Omgaan met zwarte bladzijden', door Yvonne van Genugten en Margaret Leidelmeijer 2018-9

WO2 Onderzoek uitgelicht is een digitale uitgave van het Platform WO2 en wordt gerealiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met ArqNetwerk Oorlogsbronnen en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, De digitale uitgave biedt verdiepende artikelen over onderzoek naar herinneren, herdenken en vieren. Voor het themanummer 'Omgaan met zwarte bladzijden' heeft Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum samen met mij de inleiding op het thema geschreven, waarin interessante artikelen geschreven zijn door Sadiah Boonstra, Tom Menger, Martine Gosselink en Netwerk Oorlogsbronnen.  

Je kunt de inleiding hier lezen.

ir. J.L. Cluysenaer Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief

De Ombilin kolenmijnen West Sumatra en de verspreiding van technologie

In opdracht van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed heb ik in 2017 een kort onderzoek verricht naar de verspreiding van technologie die gebruikt werd voor de kolenmijnen van Sawahlunto naar andere delen van de wereld. Men ging ervan uit dat het technologisch systeem dat toegepast werd in Sawahlunto als voorbeeld diende voor andere projecten. Dit was ook het geval echter maar de verspreidingswijze ging toch nét iets anders. In dit artikel kun je lezen hoe dit heeft plaatsgevonden. 

Margaret Leidelmeijer, The dissemination of technology from West Sumatra to South Africa. (Delft 2017) Research report commissioned by the Cultural Heritage Agency for the Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto Dossier

 

Introduction

The exploitation of the Ombilin coal mines in Sawahlunto saw not only the construction of mines, but also enhanced railway lines and a harbour within an interconnected technological system. The execution of such a large scale project required a large work force, with workers originating from all parts of the Netherlands, the East Indies and even beyond the boundaries. As the pit coal mines were located in a barren area, an urban planning scheme had to be established. This project has since been recognized as unique and, as a result, the Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto has been nominated by the Government of the Republic of Indonesia as a UNESCO Cultural Heritage site. In support of the consideration of this project for the nomination, it is important to highlight its global impact. In this paper I will discuss the technology and processes involved in the dissemination of technology from West Sumatra to South Africa.

Click here to read the article.

'De rechtbank herschrijft gewoon de geschiedenis'. Interview met Liesbeth Zegveld (2016)

 

In opdracht van het Nationaal Comité 4 & 5 mei heb ik de mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld geïnterviewd. Het artikel is te lezen in de Magazine Onderzoek uitgelicht 

Project Maatschappijbrede trendanalyses (1976-2005): domeinen 'Natuur & Milieu' en 'Economie'

Het doel van dit project van het Nationaal Archief: trends in verschillende maatschappelijke domeinen in kaart te brengen en te beschrijven op basis waarvan ministeries hun archieven konden selecteren voor overbrenging naar het Nationaal Archief

Dit was een ware uitdaging: maatschappelijk trends in korte artikelen van twee tot vier pagina's te beschrijven. De materie tot de kern terugbrengen. Bij dit project was ik verbonden als senior onderzoeker bij de domeinen Natuur & Milieu, Economie, en enkele trends bij  de domeinen Wonen en Politiek en Openbaar Bestuur. 

Taken: structuur geven aan het domein, trends en hotspots schrijven en junior onderzoekers en stagiaires aansturen en begeleiden in het schrijven van de trends en hotspots. De trends en hotspots werden gevalideerd door experts en de wetenschappelijke inhoud van het onderzoek werd geborgd bij een wetenschappelijke begeleidingscommissie. De trends en hotspots zijn gebundeld in de publicatie: Nationaal Archief, Een samenleving in beweging (Den Haag, 2016)

Margaret Leidelmeijer, Een roerige geschiedenis, in: Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Gedeeld verleden. Mijn herinnering, Jouw verhaal (Den Haag 2015).

 

In opdracht van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 heb ik meegewerkt aan dit lustrumboek. 

Op 15 augustus 2015 is het lustrumboek van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 aangeboden aan Koning Willem Alexander. 

Dit lustrumboek bestaat uit voordrachten die door de jaren heen bij het Indisch Monument in Den Haag zijn gehouden. In opdracht van Stichting Herdenking heb ik de introducerende teksten geschreven, waaronder het artikel: 'Een roerige geschiedenis', meegedacht in de structuur van het boek en beeldonderzoek verricht.

Het boek is te bestellen bij LM Publishers

In deze documentaire vertellen verschillende personen over hun verleden in Indie/Indonesie, de periode van de komst en de inburgering. Het blijkt een verhaal met grote hiaten, mede door het zwijgen van de eerste generatie over het oorlogsverleden.

 

De vertellers vinden het belangrijk dat deze onvolledige verhalen doorverteld worden aan de volgende generaties. De documentaire is gemaakt in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum.
Een productie van Jessica Schneider, Rick Sorensen en Margaret Leidelmeijer.

Trailer:

 

Plantages in Nederlands-Indië, de lange negentiende eeuw.

De ontwikkeling van de plantage vanaf het einde van de VOC-periode tot aan de grote particuliere plantages aan het begin van de twintigste eeuw. Leidelmeijer Historisch Onderzoek en Advies i.s.m. het Indisch Herinneringscentrum. € 10,00 + € 2,00

 

€ 10,00 + € 2,00 verzendkosten binnen Nederland

Bestellen via contact

Het samenstellen van en de redactie over het fotoboek ‘Het verhaal van Indië’, de eerste nationale overzichtstentoonstelling over de Nederlandse aanwezigheid in Indië vanaf 1596, met de de nadruk op de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum.