• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Van 2005 tot 2008 was ik coördinator van het project Afscheid van Indië bij het Nationaal Archief. Met dit project heb ik ervaring opgedaan met digitalisering en het maken van een informatieve website. Sindsdien ben ik betrokken bij verschillende digitale projecten.

Vele Handen project

Vele Handenproject '30 dagen op zee'

Om de passagierslijsten van het project '30 dagen op zee' toegankelijk te maken, heb ik in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum de passagierslijsten 'klaar' gemaakt om deze te ontsluiten via het project VeleHanden.nl van Picturae. Bij dit crowdsourcing project helpen vrijwilligers in heel Nederland mee aan het ontsluiten van de passagierslijsten op naam en geboortedatum. Deze actie was noodzakelijk om mettertijd alle lijsten online te mogen publiceren. In dit project was ik projectleider en met hulp van vrijwilligers van het IHC, die ook projectleiderstaken op zich namen, hebben wij dit tot een goed einde gebracht. In oktober 2020 is dit project afgerond. 

Website 30 dagen op zee

'30 dagen op zee' Website over de naoorlogse repatriëring van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945)

Sinds 2015 ben ik in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum begonnen met het maken van een concept voor de naoorlogse Indische repatriëring of migratie naar Nederland. Het was een lang traject waarin al naar gelang de fase waarin het project zich bevond, verschillende rollen heb gespeeld: concept, vooronderzoek projectplan, definitief projectplan fondsenwerving, coördinatie uitvoering projectplan en contentmaker, product-owner bij de websitebouwer.

Het was en is nog steeds een complex project waarin veel partijen participeren en het online toegankelijk maken van de repatriëringslijsten bemoeilijkt is door AVG-restricties. 

In oktober 2019 is de website online gegaan. 

 

Homepage Indië in Oorlog 2019

Indië in Oorlog

Indië in Oorlog is een webportaal van het Indisch Herinneringscentrum. In dit webportaal worden Indische oorlogsbronnen uit verschillende (nationale) collecties met elkaar verbonden. In 2009 ben ik bij de ontwikkeling van dit platform betrokken en sindsdien ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling. In de jaren 2009 tot en met 2019 zijn er verschillende aanpassingen gedaan met name op de doorzoekbaarheid en presentatie van resultaten. De laatste fundamentele aanpassing heeft plaatsgevonden in mei 2019. In samenwerking met Netwerk Oorlogsbronnen is toen een scheiding gekomen tussen de website (IHC) en het CMS, de bronnen (Netwerk Oorlogsbronnen). 

Indië in Oorlog (2010)