• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Regelmatig verzorg ik lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Zo heb ik verschillende lezingen gegeven over mijn dissertatie over de Java suikerindustrie in de negentiende eeuw, maar ook introducties op of lezingen over tentoonstellingen en projecten waaraan ik heb meegewerkt. Dit jaar zijn verschillende lezingen niet doorgegaan i.v.m. de COVID-maatregelen. Hieronder volgt een greep uit de lezingen.


Het Indisch familieverhaal/Repatriëring

Voor verschillende bijeenkomsten heb ik vanaf 2016 verschillende een lezingen en workshops gegeven over het Indisch familieverhaal

 • Kumpulan Pelita (verschillende locaties)
 • Bijeenkomst INOG 
 • Stichting Gastdocenten WOII werkgroep Zuidoost-Azië 

Zij in het verzet. Op weg naar een inclusieve geschiedschrijving

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 2019 met het thema: Hij/Zij, heb ik op Museum Sophiahof een lezing gegeven over vrouwen uit Nederlands-Indië in het verzet. Deze vrouwen pleegden verzet  ofwel in Nederlands-Indië ofwel in Nederland. Deze lezing sloot aan bij de tentoonstelling: 'Vechten voor vrijheid. De vele gezichten van verzet'.

ICOMOS: Triangular dissemination of mining and railways systems

Lezing: Searching the link: the Ombilin Coal Mining Company and the NZASM

Op 17 januari 2018 heb ik een lezing gegeven (in het Nederlands) over mijn korte onderzoek naar de verspreiding van het technologische systeem waar de Ombilin kolenmijnen is gebaseerd. Lees hier meer.  

Introductie op de tijdelijke tentoonstelling 'Overzee. Met de boot naar een nieuw thuis'' met een speciale rondleiding

Voor de tijdelijke tentoonstelling 'Overzee. Met de boot naar een nieuw thuis' (Museum Bronbeek, 10 juni 2016 tot en met 31 maart 2017), heb ik in september een speciale rondleiding gegeven voor Moesson-abonnees. Ik ben begonnen met een korte introductie in de 'Indische zaal' van Museum Bronbeek. Daarna volgde een rondleiding in de tentoonstelling gaan bekijken. Ineke Everts gaf hieraan nog een persoonlijke noot door te vertellen over haar ervaring toen ze in 1946 met haar moeder en broertje naar Nederland repatrieerde.

Serie bijeenkomsten rond de tentoonstelling 'Herinneren en verbinden' in het Museum Oud-Lunteren

Van 13 juli 2013 en 4 januari 2014 stond de tentoonstelling 'Herinneren en Verbinden' in Museum Oud-Lunteren. In het kader van deze tentoonstelling heb ik drie bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema:

 • 31 oktober: Tineke Lanting en Henny Postuma vertellen. Mijn jeugd in een Japans kamp. 
 • 20 november: Carel den Besten en Wouter Engelsen vertellen. Militair in Indië. 
 • 11 december : Meester Klei en zijn leerlingen Minggus Lawalata, Lena Lawalata-Gerrits, Steffie Groeneveld-Hol en Simon Pattinasarany vertellen: De Julianaschool, een school van verbinding.

Lezing over de Java Suikerindustrie.

De suikerindustrie op Java was een van de grootste bedrijfstakken in in de kolonie. In de negentiende eeuw ontwikkelde deze bedrijfstak zich een marginale speler op de wereldmarkt tot een koploper. Hoe heeft deze ontwikkeling kunnen plaatsvinden? Wat is de rol hierin van ondernemers, de Nederlandse en Indische overheid en de internationale suikerindustrie? En wat voor impact heeft dit gehad op de bevolking van Java? 

Voor verschillende verenigingen of organisaties heb ik een lezing verzorgd:

 • Volksuniversiteit Arnhem (lezing over plantages, verwacht maart 2021)
 • Indonesië-tafel van Sociëteit De Witte (Den Haag 2018) 
 • Vereniging van oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (2012)
 • Stichting VOLSA (Vereniging voor Oud Leerlingen Suikerschool Amsterdam) (2012)
 • Volksuniversiteit Arnhem (2011) krantenartikel NRC
 • Symposium over het Cultuurstelsel. Stichting Klein Bronbeek (2010)
 • De Indische School op de Tong Tong Fair (2009)

Deze lezing is gebaseerd om mijn dissertatie uit 1995. Deze is gerecenseerd door Harm Stevens in het NRC op 5 september 1995: Nederlandse techniek in de koloniën; Indië als brug naar de toekomst.

Rondleidingen in het kader van 'Het Verhaal van Indië'

Vanaf 2010 heb ik regelmatig speciale rondleidingen verzorgd in en over het Verhaal van Indië. De rondleidingen stonden in het teken van een bepaald thema:

 • De totstandkoming van de tentoonstelling voor geschiedenisstudenten van de HAN (Hogeschool Arhem-Nijmegen) eind 2016
 • Rondleidingen samen met Wim Manuhutu oor geschiedenisstudenten van de Universiteit van Amsterdam in het kader van een college van de toenmalige hoogleraar Pamela Pattynama.
 • Speciaal was de rondleiding die ik mocht geven aan de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg met haar staf ter voorbereiding van haar lezing op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer. Dat deze rondleiding ook voor haar bijzonder was geweest spreekt uit haar lezing. 

De tentoonstelling 'Het Verhaal van Indië' heeft gelopen van 2010 tot en maart 2020. De tentoonstelling is tot stand gekomen als samenwerkingsverband tussen het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek.