• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In 2016 heb ik een aanbod ontwikkeld rondom het Indisch familieverhaal bestaande uit lezingen, workshops en persoonlijk advies. Verschillende organisaties en particulieren hebben hier al aan deelgenomen zoals Stichting Pelita.

 

 

 

 

 

 

Willy Kayatoe met haar vriendinnen op 31 augustus 1920(?)

Lezing: Het complexe Indische familieverhaal

Het is niet zo gemakkelijk om je familieverhaal te achterhalen. Over het algemeen kenmerkt het Indische familieverhaal zich door weinig geschreven bronnen en uit overlevering, oral history. Er zijn snippers informatie, vaak foto's, wat documenten, maar hoe reconstrueer je hieruit je familieverhaal wilde?

In deze lezing ga ik hierop in aan de hand van eigen familieverhaal en de problemen waar ik tegenaan ben gelopen. Hoe moet je aan de gang gaan? En hoe moet je deze puzzelstukje aan informatie duiden? Deze lezing is geschikt voor bijeenkomsten voor personen die meer willen weten of met de gedachte spelen hun familieverhaal te schrijven, voor Indische Verenigingen en historisch geïnteresseerden. 

Kosten lezing: € 250 (excl. BTW, excl. reiskosten)

Workshop: Starting up! Handvatten voor jouw Indisch Familieverhaal.

Een complexe geschiedenis

Een Indische familiegeschiedenis is vaak complex omdat het vaak een onbesproken verleden betreft, dat zich afspeelt in een ver voor velen onbekend land. Het is daarom belangrijk om een idee te krijgen van de context waarbinnen het leven zich daar afspeelde: de koloniale tijd, de Japanse bezetting, de dekolonisatie, de repatriëring en de aanpassing aan de Nederlandse samenleving.

Jouw verhaal

Jouw verhaal past binnen deze complexe geschiedenis en je gaat van start: op zoek naar bronnen die relevant zijn voor je eigen verhaal. Deze kunnen van velerlei aard zijn. Brieven, archieven, fotoalbums maar ook verhalen. 

Hoe gaan we te werk?

De workshop bestaat uit twee delen van ongeveer anderhalf uur.

Vooraf dienen alle deelnemers een factsheet over je familie in te leveren en een lijstje van bronnen die je al tot je beschikking hebt. Kortweg: de feiten die bekend zijn over jouw familie: personalia, de periode dat ze in Indië woonden, waar ze woonden, waar werkten ze enzovoorts. En waarover zou je graag willen schrijven. Het lijstje van bronnen geeft een idee of je nog andere bronnen moet zoeken om je verhaal te kunnen schrijven.

Naar aanleiding van deze factsheets wordt er een algemene historische inleiding gehouden, die relevant is voor de deelnemers. In de algemene inleiding wordt steeds gerefereerd aan de verschillende factsheets.

Na de pauze gaan we in op de bronnen die iedereen reeds ter beschikking heeft. Mogelijk zouden deze bronnen meegenomen kunnen worden naar de workshop. Aan de hand hiervan wordt besproken of het mogelijk met deze bronnen je verhaal te schrijven. Iedere deelnemer zal dan ook hierover moeten vertellen. 

Wat weet je na de workshop?

Aan het einde van de workshop kun je 

  • je eigen familieverhaal plaatsen tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen in de Indische geschiedenis.
  • Kun je de bronnen die je in je bezit hebt beter plaatsen
  • en krijg je aanwijzingen hoe verder te gaan om je familieverhaal te kunnen schrijven.

Op dit moment is het niet mogelijk om workshops te geven i.v.m. COVID-2019

Voorbeelden van publicaties waarin ik advies heb gegeven.

Persoonlijk advies over de familiedocumenten

Wat is de context van deze bronnen en wat kun je ermee?

Meestal moet je zo'n twee uur uittrekken om eens diepgaand te bekijken wat voor materiaal je nu eigenlijk in je bezit hebt. Bijvoorbeeld officiële documenten die in het bezit waren van je ouders of grootouders, adressen, foto's, snippers informatie. Het doel van dit persoonlijk advies is meer grip te krijgen op de context waarbinnen het leven van je familie zich afspeelde. Tijdens zo'n sessie stel ik dan ook veel vragen om de context duidelijk te krijgen.

Op basis hiervan kun je bekijken of de plannen die je had kunt uitvoeren, bijvoorbeeld een familieverhaal te schrijven voor je eigen gezin of voor publicatie.

Kosten persoonlijk advies € 80,00

Online sessie behoort tot de mogelijkheid.

Heb je interesse? Neem contact met me op dan kunnen we de mogelijkheden bekijken.

Cursus: De diepte in!

Nu ga je echt aan het werk. In deze workshops ga je in een kleine groep aan het werk. We gaan nu in op wat je nu precies wilt gaan schrijven, door je eerst breed te gaan oriënteren en dan je onderwerp steeds verder af te bakenen. 

  1. Welke vraag houd je bezig? Wat heeft je ertoe gedreven om deel te nemen aan deze workshop. Dit is meteen je belangrijkste onderzoeksvraag. Deze vraag kan echter heel breed zijn. Daarom ga je deze vraag weer onderverdelen in verschillende deelvragen, die tezamen een antwoord kunnen geven op de vraag.
  2. Daarna gaan we een tijdslijn maken van de periode waar je vraag betrekking op heeft. Hiermee word je verhaal gerelateerd aan bepaalde historische perioden. Dit is niet alleen van belang voor het zoeken naar informatie, maar ook om de bronnen die je hebt beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld: een brief uit Manilla van je opa. Waarom komt de brief uit Manilla? Hij was toch krijgsgevangene in Japan?
  3. Ten slotte zouden we een structuur kunnen maken van het verhaal die je wilt schrijven (een onderwerpenindeling, hoofdstukkenindeling). Dan zie je de blinde plekken en waar je dus nog op zoek moet gaan om je verhaal te kunnen schrijven.

Deze serie van drie sessies vraagt de nodige inzet van de deelnemer. Het is dan ook van groot belang dat je gemotiveerd hieraan deelneemt en ook de opdrachten maakt. 

Kosten: € 150,00 per persoon. 

Fysieke bijeenkomsten zijn op dit moment niet mogelijk i.v.m. COVID-19 maatregelen.