• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De permanente tentoonstelling Verzet in Nederlands-Indië van het Verzetsmuseum Amsterdam (2005 tot heden) was mijn allereerste tentoonstelling waaraan ik heb meegewerkt. Voor deze tentoonstelling heb ik het inhoudelijk onderzoek verricht. Lang had ik gedacht dat het bij deze ene tentoonstelling zou blijven. Maar begin 2009 benaderde het bestuur van het Indisch Herinneringscentrum me om mee te werken aan de vaste tentoonstelling Het Verhaal van Indië. Dit was het begin niet alleen van mijn bedrijf, maar ook van steeds meer verschillende werkzaamheden op het gebied van tentoonstellingen: van curator tot aan projectleider.

 

 

 

 

 

 

Opening Museum Sophiahof 26 juni 2019 in aanwezigheid van ZKH Willem Alexander. Foto: Indisch Herinneringscentrum

Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van verzet

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum ben ik betrokken geweest bij de tentoonstelling 'Vechten voor vrijheid. De Vele gezichten van Verzet. Deze tentoonstelling is gerealiseerd in het kader van het Jaar van verzet. In deze tentoonstelling wordt gekeken naar verzet binnen een koloniale context. Deze context verschilt enorm van verzetshandelingen in Nederland, waar het verzet gericht was op de Nazi-Duitsland. In Nederlands-Indië had verzet verschillende gezichten. Het waren niet alleen mensen die verzet pleegden tegen de Japanse bezetters, maar ook tegen de Nederlandse koloniale macht of zelfs tegen beide overheersende machten. Daarnaast vond verzet van mensen uit Nederlands-Indië niet alleen plaats in Azië, maar tevens in Nederland.

Deze tentoonstelling was een samenwerkingsverband van het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Moluks Historisch Museum

Van 2017 tot eind april 2019 heb ik in dit project gewerkt als onderzoeker en vanaf eind april 2019 – 30 juni 2019 projectleider. Opening 26 juni 2019 en beëindigd 17 augustus 2020).

Tentoonstelling Naar Holland. Repatriëring, migratie of vlucht tijdens de Tong Tong Fair 2018. Foto Serge Ligtenberg

Naar Holland. Repatriërng, Migratie of Vlucht? (II)

In 2018 ben ik in opdracht van de Tong Tong Fair samensteller geweest van de tentoonstelling Naar Holland. Repatriëring, Migratie of Vlucht nadat ik in 2017 adviseur was geweest bij de eerste tentoonstelling op dit thema. Centraal in deze tentoonstelling stond de vraag waarom Indische Nederlanders in de periode 1952 tot en met 1956 naar Nederland kwamen.

Ik vond het een hele eer toen Siem Boon mij vroeg om de tentoonstelling 'Naar Holland. Repatriëring, migratie of vlucht" voor de 60ste Tong Tong Fair wilde samenstellen. Ik mocht zelf het onderwerp bepalen. Ik bedacht me geen moment en ik heb gekozen voor een  onderbelichte periode in de geschiedenis van de repatriëring, namelijk de periode 1952 tot en met 1956. Mijn persoonlijke motieven om hiervoor te kiezen is te lezen in een interview door Florien Koning met mij in de Sobat: Naar Nederland door omstandigheden. Maar welke?

De tentoonstelling was te zien:

  • op de 60ste Tong Tong Fair in 2018
  • als openingstentoonstelling van het Migratie Museum Den Haag (22 september - 28 oktober 2018) Recensie: Trouw 22 september 2018
  • in het Atrium van het Gemeentehuis Den Haag van 12 augustus - 9 september 2019: https://youtu.be/et8lJPeraiM 

14 april 2013 in Cultura, Ede. Foto: Tomas te Velde

Herinneren en Verbinden. De komst en inburgering van de Indische en Molukse gemeenschap in de gemeente Ede

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum.

Deze tentoonstelling bestaat uit 10 panelen met verschillende thema's over de komst en inburgering van de Indische en Molukse gemeenschap in de gemeente Ede.

Na de eerste expositie op 14 april 2013 was de tentoonstelling te bezichtigen bij Museum Oud-Lunteren tot 5 januari 2014. Rond deze tentoonstelling heb ik drie bijeenkomsten georganiseerd over de komst en inburgering in Lunteren.

 

Het verhaal van Indië Foto: Janita Sassen

Het verhaal van Indië

In 2009-2010 heb ik als lid van het redactieteam deelgenomen aan de totstandkoming van de permanente tentoonstelling Het verhaal van Indië, een samenwerkingsverband tussen het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek. Het redactieteam bestond uit vertegenwoordigers uit beide organisaties. De tentoonstelling bestrijkt een periode van 350 jaar, maar de nadruk valt op de periode vanaf de Japanse bezetting tot aan heden.   

Tinker Imagineers (Utrecht) heeft een prachtig beeldoverzicht van de tentoonstelling op hun website: klik hier