Tentoonstelling Vechten voor Vrijheid

Koning Willem-Alexander bij de opening van Museum Sophiahof ANP

Koninklijke opening van de tentoonstelling Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van verzet.

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum heb ik samen met Ardjuna Candotti (IHC), Nanneke Wigard (MHM) en Ron Habiboe (LINX) gewerkt aan de tentoonstelling 'Vechten voor vrijheid'. Op 27 juni 2019 heeft Z.M. Koning Willem Alexander de tentoonstelling Vechten voor Vrijheid geopend. De tentoonstelling gaat over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en over verzet van personen afkomstig uit Nederlands-Indië in Nederland. Dit verzet heeft niet alleen betrekking op verzet tegen de Japanse bezetter, maar ook verzet dat gepleegd wordt tegen het Nederlands koloniale bestuur voor een vrij Indonesië en tegen nazi-Duitsland. In de tentoonstelling worden deze verschillende vormen van verzet belicht vanuit verschillende perspectieven aan de hand van persoonlijke verhalen. 

De productie was in handen van Wendy Buijsse Creative producer en de vormgeving door Ilona Laurijsse (Studio Ilona Laurijsse) in samenwerking met Maaike van Keimpema (Sec.ontwerpers), de video zijn geproduceerd door Kees Veling (Captain Video) en de bouw van de tentoonstelling was in handen van Flink.

De tentoonstelling is te zien in Nationaal Museum Sophiahof. Van Indië tot nu vanaf 28 juni 2019