De Suikerindustrie op Java in de 19e eeuw

Lezing over de Java Suikerindustrie.

De suikerindustrie op Java spreekt veel Indische mensen tot de verbeelding, omdat de suikerindustrie met haar ondernemingen een van de grootste werkgevers was in de kolonie. Velen hebben dan ook op een of andere manier een band met deze bedrijfstak.

Voor verschillende verenigingen of organisaties heb ik een lezing verzorgd:

  • Indonesië-tafel van Sociëteit De Witte (Den Haag 2018) 
  • Volksuniversiteit Arnhem (2011) krantenartikel NRC
  • Vereniging van oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (2012)
  • Stichting VOLSA (Vereniging voor Oud Leerlingen Suikerschool Amsterdam) (2012).
  • Symposium over het Cultuurstelsel. Stichting Klein Bronbeek (2010)
  • De Indische School op de Tong Tong Fair (2009)

Mijn dissertatie is gerecenseerd door Harm Stevens in het NRC op 5 september 1995: Nederlandse techniek in de koloniën; Indië als brug naar de toekomst.