Projecten

Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005

Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005

Het doel van dit project van het Nationaal Archief: trends in verschillende maatschappelijke domeinen in kaart te brengen en te beschrijven op basis waarvan ministeries hun archieven konden selecteren voor overbrenging naar het Nationaal Archief Lees meer

De Indische herinnering in Nederland, Indonesië en de kernlanden van de diaspora

De Indische herinnering in Nederland, Indonesië en de kernlanden van de diaspora

In opdracht van het Indisch Herinneringscentrum is een database gerealiseerd, waarin gegevens staan van organisaties en instellingen die activiteiten en projecten ontplooien op het gebied van de Indische Herinnering. Lees meer

Herinneren en verbinden

Herinneren en verbinden

Op 14 april is er een themabijeenkomst geweest in Cultura in Ede over de komst en inburgering van de Indische en Molukse gemeenschap in de gemeente Ede en hun verbondenheid met de Edese gemeenschap. Lees meer