Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005

Het doel van dit project van het Nationaal Archief: trends in verschillende maatschappelijke domeinen in kaart te brengen en te beschrijven op basis waarvan ministeries hun archieven konden selecteren voor overbrenging naar het Nationaal Archief

Dit was een ware uitdaging: maatschappelijk trends in korte artikelen van twee tot vier pagina's te beschrijven. De materie tot de kern terugbrengen. Bij dit project was ik verbonden als senior onderzoeker bij de domeinen Natuur & Milieu, Economie, en enkele trends bij Politiek en Openbaar Bestuur.  Taken: structuur geven aan het domein, trends en hotspots schrijven en junior onderzoekers en stagiaires aansturen en begeleiden in het schrijven van de trends en hotspots. De trends en hotspots werden gevalideerd door experts en de wetenschappelijke inhoud van het onderzoek werd geborgd bij een wetenschappelijke begeleidingscommissie. De trends en hotspots zijn gebundeld in de publicatie: Nationaal Archief, Een samenleving in beweging (Den Haag, 2016)