Herinneringen voor de toekomst. De komst van de Indische en Molukse gemeenschap in de gemeente Ede.

In deze documentaire vertellen verschillende personen over hun verleden in Indie/Indonesie, de periode van de komst en de inburgering. Het blijkt een verhaal met grote hiaten, mede door het zwijgen van de eerste generatie over het oorlogsverleden.

De vertellers vinden het belangrijk dat deze onvolledige verhalen doorverteld worden aan de volgende generaties. De documentaire is gemaakt in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum.
Een productie van Jessica Schneider, Rick Sorensen en Margaret Leidelmeijer.

Trailer:

Foto's gemaakt tijdens de opnames: