30 dagen op zee

Conceptualisatie project Kenniscentrum Repatriëring. Website over de naoorlogse repatriëring van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945-1967).

In 2015-2016 heb ik in opdracht van het Indisch Herinneringscentrum samen met Yvonne van Genugten, directeur van het IHC, het project Kenniscentrum Repatriëring. later hernoemd tot '30 dagen op zee' vormgegeven. 

Het Indisch Herinneringscentrum wil in 2017-2018 samen met Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis, het Nationaal Archief, het NIOD,  de Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam en de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten de website 30 dagen op zee realiseren.

Op deze website kan de bezoeker op een interactieve, laagdrempelige manier informatie vinden en toevoegen over de naoorlogse repatriëring van de Indische gemeenschap van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945-1967). De webapplicatie kan zowel geraadpleegd worden op een museumtafel als op een computer, tablet of smartphone. Naast het beschikbaar stellen van algemene informatie worden ook de passagierslijsten van de repatriëringschepen en –vliegtuigen voor zover ze beschikbaar zijn, digitaal toegankelijk gemaakt als Collectie Repatriëringslijsten. Voor het eerst zullen deze lijsten, die zich nu op verschillende plaatsen in het land bevinden, op één locatie beschikbaar worden gesteld.

Tijdens de realisatie van dit project zal ik de rol opnemen van projectleider c.q. onderzoeker. In het technische traject bij de totstandkoming van de website zal ik meewerken als 'product owner'. Klik hier voor meer informatie.