Webportaal 'Indië in Oorlog'

Indië in Oorlog is een platform waarin informatie en collecties over het Indisch Oorlogserfgoed geraadpleegd kunnen worden. Rol: inhoudelijke ontwikkeling, overdracht website naar het IHC, tijdelijk webredacteur, doorontwikkeling, 'product owner'

Dit was mijn allereerste opdracht in februari 2009. Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd een webportaal ontwikkeld voor het Indisch Herinneringscentrum. Voor de ontwikkeling van het webportaal was reeds in 2008 een projectgroep geformeerd, die in samenwerking met het bedrijf Cap Gemini deze webportaal zou realiseren. Begin 2009 werd ik betrokken bij de projectgroep voor ondersteuning van de inhoudelijke ontwikkeling, de overdracht naar het IHC en na de overdracht de live-gang in juni 2010. 

In de loop der tijd bleef ik betrokken bij de doorontwikkeling van dit webportaal. Zo hebben we in 2016 de zoekmachine vernieuwd. Dit was nodig om betere zoekresultaten te realiseren en een meer overzichtelijke presentatie van de zoekresultaten. Het project heette 'Harvester in Production' dat we samen met het bedrijf Trifork uit Amsterdam hebben uitgevoerd. In dit proces hebben we eerst gewerkt met een Proof of Concept (POC). Toen de 'Harvester' goed functioneerde hebben we deze geïmplementeerd in het webportaal. Vanuit het IHC ben ik in de proces betrokken geweest in de rol van 'product owner'.