Cursus

De diepte in!

Nu ga je echt aan het werk. In deze workshops ga je in een kleine groep aan het werk. We gaan nu in op wat je nu precies wilt gaan schrijven, door je eerst breed te gaan oriënteren en dan je onderwerp steeds verder af te bakenen. 

  1. Welke vraag houd je bezig? Wat heeft je ertoe gedreven om deel te nemen aan deze workshop. Dit is meteen je belangrijkste onderzoeksvraag. Deze vraag kan echter heel breed zijn. Daarom ga je deze vraag weer onderverdelen in verschillende deelvragen, die tezamen een antwoord kunnen geven op de vraag.
  2. Daarna gaan we een tijdslijn maken van de periode waar je vraag betrekking op heeft. Hiermee word je verhaal gerelateerd aan bepaalde historische perioden. Dit is niet alleen van belang voor het zoeken naar informatie, maar ook om de bronnen die je hebt beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld: een brief uit Manilla van je opa. Waarom komt de brief uit Manilla? Hij was toch krijgsgevangene in Japan?
  3. Ten slotte zouden we een structuur kunnen maken van het verhaal die je wilt schrijven (een onderwerpenindeling, hoofdstukkenindeling). Dan zie je de blinde plekken en waar je dus nog op zoek moet gaan om je verhaal te kunnen schrijven.

Deze serie van drie sessies vraagt de nodige inzet van de deelnemer. Het is dan ook van groot belang dat je gemotiveerd hieraan deelneemt en ook de opdrachten maakt. 

Kosten: € 150,00 per persoon. 

 

Locatie: Graaf Floriskade 64, 2613 JV Delft

Aanmelding via het contactformulier