Workshop

Starting up! Handvatten voor jouw Indisch Familieverhaal.

Wat drijft je?

Op een bepaald punt in je leven kom je opeens in aanraking met je Indisch verleden. Soms komen na het overlijden van ouders of grootouders brieven boven water, of bekijk je samen met je moeder de fotoalbums uit haar jeugd. Het idee komt naar boven om je familieverhaal op te schrijven, maar je hebt geen idee hoe je eraan moet beginnen. 

Deze workshop biedt je handvatten om hiermee van start te gaan. 

Een complexe geschiedenis

Een Indische familiegeschiedenis is vaak complex omdat het vaak een onbesproken verleden betreft, dat zich afspeelt in een ver voor velen onbekend land. Het is daarom belangrijk om een idee te krijgen van de context waarbinnen het leven zich daar afspeelde: de koloniale tijd, de Japanse bezetting, de dekolonisatie, de repatriëring en de aanpassing aan de Nederlandse samenleving.

Jouw verhaal

Jouw verhaal past binnen deze complexe geschiedenis en je gaat van start: op zoek naar bronnen die relevant zijn voor je eigen verhaal. Deze kunnen van velerlei aard zijn. Brieven, archieven, fotoalbums maar ook verhalen. 

Hoe gaan we te werk?

De workshop bestaat uit twee delen van ongeveer anderhalf uur.

Vooraf dienen alle deelnemers een factsheet over je familie in te leveren en een lijstje van bronnen die je al tot je beschikking hebt. Kortweg: de feiten die bekend zijn over jouw familie: personalia, de periode dat ze in Indië woonden, waar ze woonden, waar werkten ze enzovoorts. En waarover zou je graag willen schrijven. Het lijstje van bronnen geeft een idee of je nog andere bronnen moet zoeken om je verhaal te kunnen schrijven.

Naar aanleiding van deze factsheets wordt er een algemene historische inleiding gehouden, die relevant is voor de deelnemers. In de algemene inleiding wordt steeds gerefereerd aan de verschillende factsheets.

Na de pauze gaan we in op de bronnen die iedereen reeds ter beschikking heeft. Mogelijk zouden deze bronnen meegenomen kunnen worden naar de workshop. Aan de hand hiervan wordt besproken of het mogelijk met deze bronnen je verhaal te schrijven. Iedere deelnemer zal dan ook hierover moeten vertellen. 

Wat weet je na de workshop?

Aan het einde van de workshop kun je 

  • je eigen familieverhaal plaatsen tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen in de Indische geschiedenis.
  • Kun je de bronnen die je in je bezit hebt beter plaatsen
  • en krijg je aanwijzingen hoe verder te gaan om je familieverhaal te kunnen schrijven.

Starting Up: programma

Werken met de context   : 13:00-14:30

Pauze                            : 14:30-14:45

Werken met de bronnen  : 14:45-17:00       

Aantal deelnemers: 4

Kosten € 50 p.p.

Locatie: Graaf Floriskade 64, 2613 JV Delft

 

Aanmelden